Goedemorgen, welkom op de website van zwemvereniging de Boskikkers.


CollageEllyWildeboer.jpg

In memoriam

Op 11 september is ons erelid Elly Wildeboer overleden. Elly verwierf het erelidmaatschap van onze vereniging in november 2001, tijdens de viering van het veertigjarig bestaan van de Boskikkers. Met een lange staat van dienst. Ook verkreeg Elly het ere-lidmaatschap van de KNZB Kring Drenthe.

Als bestuurslid maakte zij de woelige periode mee van de sluiting van het bosbad in Rolde. Met veel volharding streed ze voor behoud van het bosbad en de toekomst van de vereniging De Boskikkers. En niet voor niets.

Vele huidige leden kennen haar nog als trouwe official bij onze KNZB wedstrijden. En natuurlijk als “ere-scheidsrechter” bij vele clubkampioen-schappen.We verliezen met Elly een stukje van onze geschiedenis. We zijn dankbaar voor wat ze betekend heeft voor de club.

Van Elly wordt in besloten kring afscheid genomen.

We wensen Jack, Edwin en de familie veel sterkte toe.